• bandvavning.jpg
  • Heagardrips.jpg
  • Farbildkorr.jpg
  • backtriplets.jpg
  • idasull.jpg
  • garnhyllorkorr.jpg

Fåren är en del av verksamheten på Hyltorna Gård. Sedan 2003 har vi en besättning Ryafår och sedan 2009 föder vi också upp Värmlandsfår. Både Ryafåren och Värmlandsfåren räknas till de "Nordeuropeiska kortsvansfåren" och tillhör lantrasfåren som tidigare innefattats i ett program för att bevara ursprungliga lantrasdjur. 

Ryafår

 Vår uppfödning av Ryafår är i första hand inriktad på djur  med rastypiskt utseende och lång glansig ull som består av både  bottenull och täckhår. 

 Vi är inriktade på en så naturlig avel som möjligt där alla färger är  tillåtna. Vi försöker ändå att en del av vår flock skall bestå av rent  vita får utan andra färganlag.

kelgrisar

 

 Värmlandsfår

Vi har också en flock Värmlandsfår i olika beige och bruna nyanser

vrmlandsfr

 

Våra får betar på naturbetesmarker som inte gödslas annat än av fåren själva och där floran får lov att fröa av sig inför nästkommande års grönska. På våra ängar kan man hitta både darrgräs och nattviol.

Lammen föds i mars-maj, en naturlig födelsetid för våra Ryafår som brunstar på senhösten, oktober till december. Värmlandsfåren har ingen årstidsbestämd brunst och kan därför lamma hela året om baggen får gå med tackorna. Uppfödningen av lamm sker naturligt där lammen följer tackan och betar gräs och örter, löv från träd och buskar samt får vintersysselsättning med att skava bark från fällda gran  och tallstammar. Ungtackorna betäcks oftast året efter födelseåret då de växt till sig.

 

Av fåren får vi både kött, ull och fällar. Vi har medvetet avlat våra Ryafår för att få fram den finaste, glansigaste ullen som klipps, sorteras, tvättas och kardas för försäljning i webbutiken eller för att spinnas till garn på gammalt sätt med spinnrock och användas till vävnader i gårdens vävateljé.

Fällarna bereds som oklippta eller klippta som pläd. De flesta av våra skinn kan tvättas i 30-gradigt vatten.

Tillsammans med handvävd baksida blir de till barnvagnsfällar, sittbänksdynor mm.