• bandvavning.jpg
  • backtriplets.jpg
  • garnhyllorkorr.jpg
  • idasull.jpg
  • Heagardrips.jpg
  • Farbildkorr.jpg
 Vi som driver Hyltorna Gård är Birgith och Pelle Lundgren
 
Birgithcomini

Birgith är legitimerad sjukgymnast och ergonom som efter femton år med privatpraktik och arbete med egen konsutfirma, hoppade av karriären och övergick till  att arbeta med naturnära ting. 

En yrkesutbildning i handvävning, som tidigare använts på fritiden, lade grunden till  den vävateljé som nu finns på gården.

Det är också Birgith som designar de redskap som säljs i webbutiken och som  ansvarar för och spinner ullen från gårdens får samt håller i kursverksamheten. 

Pellehusfolk

Pelle är smeden med anor från smeder på sjuttonhundratalets Åland, numera heltidsarbetande på gården. 

I det praktiska arbetet med gården har Pelle största delen av ansvaret för skog och  markarbeten. Han står också för konstruktion av stallinredning och grindsystem och  har huvudansvaret för fårens skötsel.

Pelle är den som tillverkar de redskap som säljs i webbutiken och delar till Birgiths  vävstolar och spinnrockar. På lediga stunder händer det att han tänder ässjan där järnet med hjälp av eld och  bearbetning med smideshammare blir till bruksföremål av egen design.