• Heagardrips.jpg
  • bandvavning.jpg
  • atelj.jpg
  • idasull.jpg
  • vxthus3.jpg

Fåren har varit en del av verksamheten på Hyltorna Gård. Sedan 2003 har vi haft en besättning Ryafår och sedan 2009 också en besättning  Värmlandsfår. Både Ryafåren och Värmlandsfåren räknas till de "Nordeuropeiska kortsvansfåren" och tillhör lantrasfåren som tidigare innefattats i ett program för att bevara ursprungliga lantrasdjur. 

Ryafår

Vår uppfödning av Ryafår har i i första hand varit inriktad på djur  med rastypiskt utseende och lång glansig ull som består av både  bottenull och täckhår. 

Vår avel har hålits så naturlig som möjligt där alla färger har varit  tillåtna. Vi har ändå varit angelägna om att en del av vår flock skulle bestå av rent  vita får utan andra färganlag.

kelgrisar

 

 Värmlandsfår

Vi har också haft en flock Värmlandsfår i olika beige och bruna nyanser

vrmlandsfr

 

Våra får har betat på naturbetesmarker som inte gödslas annat än av fåren själva och floran har fått lov att fröa av sig inför nästkommande års grönska. På våra ängar kan man hitta både darrgräs och nattviol.

Lammens födelse har skett i mars-maj, en naturlig födelsetid för våra Ryafår som brunstar på senhösten, oktober till december. Värmlandsfåren har ingen årstidsbestämd brunst och kan därför lamma hela året om baggen får gå med tackorna. Uppfödningen av lamm har skett naturligt där lammen följer tackan och betar gräs och örter, löv från träd och buskar samt får vintersysselsättning med att skava bark från fällda gran  och tallstammar. Ungtackorna har  betäckts året efter födelseåret då de växt till sig.

 

Av fåren har  vi fått både kött, ull och fällar. Vi har medvetet avlat våra Ryafår för att få fram den finaste, glansigaste ullen som klipps, sorterats, tvättats och kardats för försäljning i webbutiken eller för att spinnas till garn på gammalt sätt med spinnrock och användas till vävnader i gårdens vävateljé.

Fällarna bereds som oklippta eller klippta som pläd. De flesta av våra skinn kan tvättas i 30-gradigt vatten.

Tillsammans med handvävd baksida blir de till barnvagnsfällar, sittbänksdynor mm.

 Hösten 2018 beslutade vi att sluta föda upp får. Vi har dock kvar både ull och fällar som kommer att finnas till försäljning i vår webbutik.