• atelj.jpg
  • bandvavning.jpg
  • Heagardrips.jpg
  • idasull.jpg
  • vxthus3.jpg

Hyltorna Gård är en liten gård som ligger i Kungsäter i gränstrakterna mellan Västergötland, Halland och Småland. Gården är belägen i Västergötland men tillhör Hallands län. Bara några kilometer söderut går den tidigare danska gränsen. I öster stiger vägarna upp mot Småländska höglandet.

 

Gården som härstammar från 1800-talet, har brukats av släkten sedan 1900-talets början. Nuvarande brukare tillhör tredje generationen och övertog ansvaret för gården 1988.  Släkten har dock funnits i Kungsäter sedan 1800-talets början då anfadern, Casper Börjesson, flyttade in från Fagered med sin familj, dvs ytterligare tre generationer. I gamla urkunder finns beskrivet att en gren av släkten var bosatt i Kungsäter redan på 1600-talets senare hälft.

Under 1900-talets början levde en familj med tio barn på vad gården kunde ge med hjälp av en ko, får, getter och höns som husdjur. Idag  odlas grönsaker både på friland och i växthus.

Förutom odlingarna finns också en vävatelje och en verkstad för tillverkning av slöjdredskap.

I omgivningarna finns intressanta bildningar i naturen. Vad sägs om ett jättekast, en klippskreva som alltid är vattenfylld, gamla odlingsrösen och farvägar som minner om människors arbete i gamla tider.