• Heagardrips.jpg
  • bandvavning.jpg
  • atelj.jpg
  • idasull.jpg
  • vxthus3.jpg

Vi som driver Hyltorna Gård är Birgith och Pelle Lundgren

 

bibbanselfieBirgith är legitimerad sjukgymnast och ergonom som efter femton år med privatpraktik och arbete med egen konsultfirma, hoppade av karriären och övergick till att arbeta med naturnära ting. En yrkesutbildning i handvävning, som tidigare använts på fritiden, lade grunden till den vävateljé som nu finns på gården.Det är också Birgith som designar de redskap som tillverkas och säljs i webbutiken och som ansvarar för och spinner ullen från från    gårdens får samt håller i kursverksamheten.

pellehusfolk2

Pelle är smeden med anor från smeder på sjuttonhundratalets Åland, numera heltidsarbetande på gården.I det praktiska arbetet med gården har Pelle största delen avansvaret för skog och  markarbeten. Han står också för konstruktion av stallinredning och grindsystem och  har huvudansvaret för fårens skötsel.

Pelle är den som tillverkar de redskap som säljs i webbutiken och delar till Birgiths  vävstolar och spinnrockar. På lediga stunder händer det att han tänder ässjan där järnet med hjälp av eld och  bearbetning med smideshammare blir till bruksföremål av egen design.